Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změna daně z nabytí nemovitých věcí

Dne 5. srpna 2016 byla pod číslem 254/2016 Sb. ve Sbírce zákonů zveřejněna zásadní novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

 

Počínaje od 1. listopadu 2016 začne být daň z nabytí nemovitých věcí hrazena VÝLUČNĚ NABYVATELEM (v rámci kupní smlouvy tedy kupujícím). Odpadne tedy nejen povinnost hradit daň z nabytí nemovitých věcí převodcem (prodávajícím), ale především odpadne možnost smluvně upravit úhradu daně z nabytí nemovitých věcí odlišně od zákonné úpravy.

S touto změnou současně zanikne povinnost zákonného ručení nabyvatele za převodce (kupujícího za prodávajícího). Sazba daně se nemění a zůstává ve stejné výši.

Vzhledem k této změně je třeba, abyste již v inzerci na tuto budoucí změnu pamatovali, jinak by vaše počínání mohlo být shledáno v rozporu s tzv. spotřebitelským právem.

Faktickým dopadem je tak nejen náležité informování účastníků a nutnost upravit adekvátně inzerovanou kupní cenu, ale mít na paměti, že se tato skutečnost nejvíce projeví ve zpracovávané smluvní dokumentaci.

 

Odpovědi na případné dotazy

Od kterého data je kupující vždy poplatníkem daně?

Rozhodující je datum podání návrhu na vklad vlastnického práva, nikoli datum uzavření kupní smlouvy či datum provedení vkladu katastrálním úřadem.

 

Jak řešit kupní smlouvy podepsané před 01.11.2016, kde vklad bude proveden po 01.11.2016?

Novela neobsahuje žádnou zvláštní úpravu ohledně přechodného období. Novela nijak neřeší co se smlouvami, které již byly uzavřeny. Je proto nezbytné, aby smluvní strany pamatovaly na tuto skutečnost již nyní. Řešením a naším doporučením je, aby již nyní byl vždy ve smlouvě jako poplatník daně uveden kupující a kupní cena byla uváděna bez daně